Det inviteres til årsmøte i BMW CCN Telemark, 15 Februar kl. 19:00 til 22:00 i 2. Etg. på BAR i Skien. Ønsker du en sak tatt opp, så bes henvendelsen gå til Fliid på tlf 905 56 002 . Innkallingen er og sendt på SMS ved ett tidligere tidspunkt. Mvh styret i Telemark

OBS OBS. Årsmøte er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett på årsmøte.

Agenda;

Årsmøte BMWCCN Telemark

Tid: Fredag 15.02.2013 kl. 1900

Sted: Bar Skien

Agenda:

-Godkjenne innkalling
-Valg av referent og møteleder
-Valg av to medlemmer ti l å undertegne protokollen
-Styrets årsberetning 2012
-Regnskap 2012
-Budsjett 2013
-Terminliste 2013

15.02 Årsmøte, Bar Skien

08.03 Sosialt treff/medlemskveld på Bar Skien?

11. el. 12.05 Vårtreff hos Bilsalongen på Nenset.

21.09 Høsttreff på motorsportssenteret på Flittig.

Valg av styre

Posisjon På valg Dagens Forslag

Leder Nei Fliid –

Nestleder/IT Ja Martin Martin

Kasserer/sekretær Nei Kjetil –

Styremedlem Ja Bjørnar –

Styremedlem Ja Sondre – Sondre

Styremedlem Nei Paal –

Styremedlem Nei – –

-Valg av delegater til hovedklubbens årsmøte
-Innkomne saker/eventuelt